מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://shopshop.co.il.

כללי
בעת שימוש באתר האינטרנט רובין נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,
מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט(IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של רובין ובאחריותה.
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
– ליצור עמך קשר למטרת פירסומים רלוונטים
– לעדכן אותך בפעילויות חדשות של רובין
– ליצור עבורך פירסומות מתאימות
דיוור ישיר אלקטרוני
אתר רובין מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע אודות פעילותינו
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
מסירת מידע לצד שלישי
העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

Cookies
אתר רובין משתמש ב”עוגיות” לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
אתר אינטרנט רובין מיישם באתר זה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אתר רובין לא
מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של העמותה.

בברכה צוות השירות של רובין.
www.shopshop.co.il

קטגוריות